Fonds

Specificaties

 • Minimale investering: € 100.000
 • Beleggershorizon: minimaal 2 jaar
 • Bijstorten vanaf € 10.000

Kosten

 • 2% management fee per jaar
 • 3% hurdle-rate per maand op rendement
 • 20% performance fee per maand over gemaakt positief rendement
 • Performance fee alleen boven high water mark

Rendement

 • Gemiddeld jaarlijks rendement: 33,74%
 • Drawdown: 11,96%
 • Maandelijkse automatische uitbetaling behaald rendement
Risicobeheer

Risicobeheer

AlphaGen Gold legt de nadruk op STERK risicobeheer. Daarbij is AlphaGen Gold in staat om vanuit die positie kansen te benutten met het doel rendement te realiseren. AlphaGen Gold ziet ‘grote’ verliezen als het grootste obstakel voor het behalen van positief rendement. Daarom ligt de focus op het beperken van verliezen. Zo wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke uitgangspositie voor het realiseren van de doelen.

De vuistregel bij AGG is dat aan het eind van de dag alle openstaande posities zijn gesloten. Aan het eind van de meeste dagen is er dus een ‘clean sheet’. Hierdoor is AGG niet blootgesteld aan langetermijnontwikkelingen in de markt.

Handelsalgoritmes

AlphaGen Gold is als hedgefonds in staat om telkens nieuwe kansen te ontwikkelen en hierop in te spelen door middel van handelsalgoritmes. Voordeel van het gebruiken van algoritmes is dat deze rationele besluiten kunnen nemen, geen last hebben van emoties en dat ze 24 uur per dag, 5 dagen per week kunnen doorwerken.
 • Hogere snelheid
 • Hogere betrouwbaarheid
 • Lagere kosten
 • Groter bereik