Privacyverklaring

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Alpha Gen Gold B.V. (AGG) verantwoordelijk voor het op de juiste wijze verwerken van persoonsgegevens. Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor AGG wanneer persoonsgegevens namens AGG door derden worden verwerkt.

Het fonds van AGG staat open voor beleggingsondernemingen. Dit zijn in de regel rechtspersonen. De AVG is niet van toepassing op gegevens van rechtspersonen. De gegevens van medewerkers van rechtspersonen vallen echter wel onder de AVG. Voor hen is onderstaande informatie bedoeld.

Wanneer u vragen of klachten heeft over de manier waarop AGG uw persoonsgegevens verwerkt of wanneer u andere rechten op grond van de AVG wilt uitoefenen, zoals het corrigeren, verwijderen en beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u met ons contact opnemen:

Contactgegevens

Alpha Gen Gold B.V.
Mr. D.U. Stikkerstraat 10
6842 CW  Arnhem
legal@alphagengold.nl

Persoonsgegevens

Door AGG worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Doel van de verwerking: informatieverstrekking/klantenservice

  • Gebruikersnaam
  • E-mailadres
  • Inhoud van uw verzoek/klacht/suggestie
  • IP adres
  • Telefoonnummer
  • Data en tijdstippen van de contacten tussen u en Alpha Gen Gold

Derden

AGG kan (een deel van) uw persoonsgegevens verstrekken aan derden, wanneer deze derden in opdracht van AGG de dienstverlening van AGG faciliteren, bijvoorbeeld ICT service providers. Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt voor commerciƫle (marketing) activiteiten..

Ingangsdatum

Deze Privacyverklaring is geldig vanaf 1 juli 2019, 00.00 uur.