Rendement

Logo AGG Institutionals

AGG werkt met algoritmes met een meerjarig trackrecord van daadwerkelijke trades. Hieronder ziet u het rendement van deze daadwerkelijk uitgevoerde trades, op basis van de deelnamevoorwaarden van AGG.

Cumulatief rendement

De algoritmes worden constant gemonitord en daar waar nodig wordt het algoritme aangepast.

Rendementen


Behaalde rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.