Voorwaarden gebruik website

Algemene voorwaarden gebruik website Alpha Gen Gold

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan (onderdelen van) de website www.alphagengold.nl

Eigenaar

Alpha Gen Gold is eigenaar van deze website. Alpha Gen Gold is een handelsnaam van Alpha Gen Gold B.V., Mr. D.U. Stikkerstraat 10, 6842 CW Arnhem. Alpha Gen Gold is een beleggingsinstelling overeenkomstig de definitie van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht (Wft).

Inhoud

Deze website bevat alleen algemene informatie en nadrukkelijk geen aanbieding in de zin van de Wet op het financieel toezicht. De informatie is niet specifiek voor uw persoonlijke situatie geschreven en dat betekent ook dat Alpha Gen Gold u geen persoonlijk advies geeft om iets wel of niet te doen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid wanneer u uitsluitend op basis van de informatie op deze website een beslissing neemt.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Alpha Gen Gold is niet aansprakelijk voor schade die u lijdt door uitval of anderszins niet functioneren van de website. Alpha Gen Gold is evenmin aansprakelijk voor schade die u lijdt door onjuiste of onvolledige informatie op de website.

Intellectueel eigendom

Alle informatie op de website is eigendom van Alpha Gen Gold. Onder “informatie” vallen ook logo’s, de huisstijl en vormgeving. U mag deze informatie niet voor commerciële doeleinden gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alpha Gen Gold. Niet-commercieel gebruik is slechts toegestaan met bronvermelding.

Websites van derden

Wanneer u via een link op onze website terechtkomt op de website van een andere organisatie, is Alpha Gen Gold niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor het gebruik van die website.

Doelgroep

De informatie op deze website richt zich uitsluitend op (potentiële) cliënten in Nederland die voor minimaal € 100.000 (eerste inleg) kunnen deelnemen.

Vrijstelling vergunning- en prospectusplicht

Alpha Gen Gold is op grond van art. 2:66, eerste lid, onder a, nummer 1 en art. 2:66, tweede lid, onder b, nummer 2, Wft vrijgesteld van de vergunning- en prospectusplicht.

Wijzigingen

Alpha Gen Gold kan deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen.

Ingangsdatum

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 6 maart 2018, 00:00 uur.