AlphaGen Gold

Rendement door STERK risicobeheer

Fonds
84,74%
historisch trackrecord
-52,42%
Year to date 2020
-4,17%
Juni 2020

Hoofdpagina

AlphaGen Gold B.V. is ontstaan vanuit een portfoliobeheer dat gericht is op sterk risicobeheer. Daarbij ligt de focus op het creëren van rendement op basis van onafhankelijke marktomstandigheden. In vaktermen: echte Alpha Genereren. Hieruit is de naam van het bedrijf ontstaan. De toevoeging Gold verwijst enerzijds naar het rendement en anderzijds naar de inspanningen die AlphaGen Gold verricht voor haar klanten: zonder wrijving immers geen glans.

Risicobeheer

STERK risicobeheer
 

Hedgefonds

Marktonafhankelijk
 

Uitbetalingen

Maandelijkse uitbetaling indien rendement​

Kosten

Performance fee alleen boven high water mark​